buechereien.wien.at

Benutzen Sie die Hilfslinks zum Navigieren in diesem barrierefreien Dokument.

  1. Zum Inhalt der Seite springen (Accesskey 5)
  2. Zur Hauptlnavigation der Seite springen (Accesskey 8)
  3. Zur Suche springen (Accesskey 7)

Sprachauswahl

» Korištenje » Učlanjivanje

Učlanjivanje

Za učlanjivanje potrebna je važeća legitimacija sa slikom. Učlanjivanje se obavlja neformalno prilikom ličnog dolaska u biblioteku.

Za učenike je dovoljna važeća učenička iskaznica. Kod djece mlađe od 14 godina potrebno je da roditelj/staratelj potpiše izjavu o saglasnosti.

Formulare možete dobiti u biblioteci ili kao download na našoj internetskoj stranici.
 
Za institucije, odn. ustanove kao što su vrtići, škole itd. mogu se izvaditi institucijske članske karte. Institucije su oslobođene od plaćanja godišnje članarine ili naknade za opomenu u slučaju kašnjenja s vraćanjem posuđene građe. Za rezervaciju i posuđivanje CD-ROM-ova, videokaseta, DVD-ova, Blu-ray diskova i igara za konzole naplaćuje se naknada.

Za to je pored legitimacije sa slikom odgovorne osobe potrebna i pismena izjava o saglasnosti institucije. Formulare možete dobiti u biblioteci ili kao download na internetskoj stranici. Institucijska članska karta važi godinu dana od izdavanja, a s ponovnom potvrdom od strane institucije može se važenje produžiti. Karta se ne smije koristiti za privatne svrhe. Uostalom važe Opći uslovi poslovanja Biblioteka grada Beča.

Molimo da svaku promjenu adresu javite uz podnošenje svoje članske karte.

Nakon učlanjivanja dobit ćete člansku kartu biblioteke.

Izjava o saglasnosti na njemačkom, bosanskom, hrvatskom i srpskom:

Njemački - Deutsch (PDF, 443 KB)
Bosanski/Hrvatski - Bosnisch/Kroatisch (PDF, 94 KB)
Srpski - Serbisch (PDF, 93 KB)

Bildung Stadt Wien - Büchereien Wien

Metanavigation