buechereien.wien.at

Benutzen Sie die Hilfslinks zum Navigieren in diesem barrierefreien Dokument.

  1. Zum Inhalt der Seite springen (Accesskey 5)
  2. Zur Hauptlnavigation der Seite springen (Accesskey 8)
  3. Zur Suche springen (Accesskey 7)

Sprachauswahl

» Korištenje » FAQ

FAQs

Često postavljena pitanja na koja biblioteka odgovara

FAQ Stichwortsuche
Kako mogu dobiti člansku kartu biblioteke?

Uz podnošenje važeće legitimacije sa slikom.

Gdje mogu dobiti člansku kartu biblioteke?

U svakoj filijali i u Glavnoj biblioteci Biblioteka grada Beča.

Je li Glavna biblioteka filijala kao i svaka druga?

Principijelno da. Glavna biblioteka je međutim najveća filijala i razlikuje se od drugih filijala svojom opsežnom građom i ponudom medija i proširenim radnim vremenom.

Moram li imati člansku kartu biblioteke ili neku drugu dozvolu za korištenje medija na licu mjesta, tj. u biblioteci?

Ne, članska karta biblioteke potrebna je samo ako se posuđuju mediji. U nekim filijalama potrebna je osim toga za korištenje Internet terminala. U Glavnoj biblioteci potrebna je članska karta takođe za korištenje mjesta za gledanje videokaseta i DVD-ova.

Plaća li se posuđivanje?

Da, godišnja karta košta 23 eura. Važi 1 godinu od datuma izdavanja. Kao alternativa postoji i dnevna karta za 3,70 eura. (Kupnja takve karte ovlašćuje Vas da dotičnog dana posudite medije po uobičajenim uslovima.)
U cijenama za godišnju člansku kartu ili dnevnu kartu nisu sadržane naknade za posuđivanje CD-ROMova/igara za konzole i videokaseta/DVD-ova/Blu-ray diskova (1,60 euro po komadu). Od tih naknada nije oslobođena nijedna grupa korisnika odn. čitalaca.

Ko je oslobođen od članarine?

Pravo na besplatno članstvo imaju djeca i mladi do 18. godine života.

Postoje li popusti? Ko ima pravo na popust?

Postoji godišnja karta s popustom po cijeni od 3,70 eura. Pravo na tu kartu imaju učenici/ce i studenti/ce od 18 godina pa do navršetka  24. godine života uz podnošenje dokaza o pohađanju škole ili potvrde o studiranju. Osobe koje služe civilni službu ili redovni vojni rok kao i osobe s niskim primanjima (to je potrebno dokazati mobilnim pasošem, kulturnim pasošem ili socijalnim pasošem "A" ili "P") imaju također pravo na ovaj popust.

Postoje li grupne karte?

Da, zovu se institucijske karte i mogu ih koristiti grupe čiji pratilac podnosi potvrdu svoje institucije kao i važeću ličnu iskaznicu sa slikom. Vlasnik institucijske karte snosi odgovornost za posuđene medije i eventualne naknade za kašnjenje ili rezervacije. Karta ima funkciju godišnje karte. Za nju se međutim ne mora plaćati godišnja članarina.

Mogu li odmah posuđivati medije ili postoji neki rok čekanja?

Biblioteke grada Beča su takozvane biblioteke otvorenog tipa u kojima se čitaoci sami poslužuju s polica. To znači da je većina medijske građe slobodno dostupna i da je korisnici odmah mogu posuditi. U nekim filijalama nalazi se nešto manji fond građe u magazinu i bibliotekar/ka je iznosi u slučaju da se zatraži. I ti mediji se takođe mogu kratkoročno posuditi, u svakom slučaju još istog dana.

Koliko se medija može istovremeno posuditi?

Maksimalno 25 medija. Za pojedine vrste medija važe sljedeće gornje granice.

Medijski paketi broje se kao 1 primjerak, bez obzira od koliko se dijelova paket sastoji.

Koliko dugo mogu posuditi medije?

Rok posuđivanja za DVD-ove, Blu-ray diskove, videokasete i igre za konzole iznosi 2 sedmice, svi drugi mediji mogu se posuditi uvijek na po 4 sedmice.

Kako mogu produžiti rok posuđivanja?

Lično s godišnjom kartom u svakoj filijali. Telefonskim putem u većini filijala i putem Interneta preko ličnog korisničkog računa. Za online produžavanje (račun - Konto) potreban je broj članske karte i lozinka  (= datum rođenja). Čitaoci s dnevnom kartom mogu produžiti posuđenu građu uz plaćanje još jedne dnevne naknade i to maksimalno jednom i samo lično u jednoj od filijala.

Koliko često i na koliko dugo mogu produžiti posuđene medije?

Maksimalno dva puta uvijek na po četiri sedmice (DVD-ove, Blu-ray diskove, videokasete i igre za konzole na dvije sedmice), ukoliko medij u trenutku zatraženog produžavanja (račun - Konto) nije već rezervisao neko drugi.

Kako mogu posuđene medije rezervisati?

Lično u svakoj filijali i online (rezervacija) uz navođenje broja članske karte i lozinke (= datum rođenja). Rezervisana knjiga mora se podići u određenoj filijali.

Plaća li se naknada za rezervaciju?

Da, rezervacija košta po mediju 1 euro.

Kako mogu saznati da je stigao rezervisani medij?

Kada drugi korisnici vrate rezervisani medij, šalje Vam se obavještenje poštanskom kartom ili e-mailom, a medij ostaje onda deset dana za Vas rezervisan.

Šta se dešava kada neki medij ne vratim pravovremeno?

Za kašnjenje i nevraćanje medija šalje se opomena. Naknada za kašnjenje iznosi po komadu i danu 0,20 eura.

Kako mogu ustanoviti koje sam medije posudio/la i kada se moraju vratiti?

Lično ili putem telefona u svakoj filijali te online (račun - Konto) uz navođenje broja članske karte i lozinke (= datum rođenja).

Kako mogu tražiti željeni medij?

U mreži Web-OPAC, tj. online katalogu Biblioteka grada Beča ili na licu mjesta u jednoj od filijala.

Šta se dešava ako oštetim ili izgubim neki medij?

Medij se principijelno mora nadoknaditi. Ukoliko ga više nema u prodaji, zaračunava  i naplaćuje se vrijednost medija.

Smijem li pozajmljivati drugima svoju člansku kartu?

Karta načelno nije prenosiva. Vlasnik/ca na čije ime karta glasi, odgovoran/na je u svakom slučaju za korištenje karte.

Šta da radim ako izgubim svoju člansku kartu?

Gubitak ili krađa članske karte mora se javiti i karta se blokira. Uz ponovno podnošenje važeće iskaznice sa slikom izdaje se zamjenska karta. Za zamjensku kartu zaračunavaju se 3,70 eura.

Moram li medije vratiti u filijalu u kojoj sam ih posudio/la?

Ne, vraćanje je moguće u svakoj filijali. Bestselere možete međutim vratiti samo u Glavnu biblioteku.

Može li neka druga osoba umjesto mene vratiti posuđene medije?

Da, vraćanje je neformalan akt za koji nije potrebna niti članska karta niti neka iskaznica sa slikom. Za uredno vraćanje odgovoran je vlasnik/ca karte.

Postoji li mogućnost da se posude mediji koji se ne nalaze u građi Biblioteka grada Beča?

Ne, mogućnost međubibliotečke pozajmice nude u Austriji samo naučne biblioteke na primjer univerzitetskim bibliotekama.

Nudi li se obilazak biblioteke s vodičem?

Da, nakon telefonskog dogovora u filijali koju želite obići i razgledati.

Mogu li pretraživati građu Biblioteka grada Beča u Internetu?

Da, u online katalogu Biblioteka grada Beča. Instrukcije za traženje naći ćete ovdje.

Kako mogu koristiti ponudu korištenja Interneta?

Korištenje kompjutera kao i pristup Internetu besplatni su kod Biblioteka grada Beča. U filijalama koje su oskudno opremljene računarima, potrebno je da se prethodno lično najavite. U ostalim filijalama kao i u Glavnoj biblioteci imate u svako vrijeme pristup online kompjuterima uz ograničenje da mogu momentalno biti zauzeti.

Postoji li u bibliotekama mogućnost kopiranja?

U Glavnoj biblioteci postoji šest aparata za kopiranje pomoću kojih se mogu napraviti kopije, i to crno-bijele kao i u boji. I u većini drugih filijala postoji aparat za kopiranje.

Mogu li se bibliotekama darovati knjige (ili takođe CD-ovi, videokasete, DVD-ovi)?

Biblioteke grada Beča naravno ne kupuju korištene knjige, a Glavna biblioteke principijelno ne prima ni nikakve priloge odn. donacije.

Neke biblioteke primaju priloge u medijima ako su još vrlo dobro očuvani; molimo da se u svakom slučaju prethodno raspitate telefonskim putem, prije nego što odnesete knjige u neku filijalu koju ste sami odabrali! Mediji se u tom slučaju dodaju građi biblioteke ili se prodaju na našem godišnjem sajmu rabljenih knjiga.

Bildung Stadt Wien - Büchereien Wien

Metanavigation