buechereien.wien.at

Benutzen Sie die Hilfslinks zum Navigieren in diesem barrierefreien Dokument.

 1. Zum Inhalt der Seite springen (Accesskey 5)
 2. Zur Hauptlnavigation der Seite springen (Accesskey 8)
 3. Zur Suche springen (Accesskey 7)

Sprachauswahl

» Interkulturalna biblioteka » Učenje jezika i čitanje na drugim jezicima – Biblioteke govore mnogo jezika

Subnavigation

Učenje jezika i čitanje na drugim jezicima – Biblioteke govore mnogo jezika

Čitanje na drugim jezicima

Mutter mit Kind in der Bücherei © Eva EngelbertPonuda Biblioteka Grada Beča odražava kulturnu i jezičnu raznolikost grada.

Filijale nude obiman fond knjiga i drugih medija na raznim jezicima kao što su npr. bosanski/hrvatski/srpski, engleski, francuski, italijanski, ruski, španski, turski. Ovdje možete naći pregled jezika koji su dostupni u pojedinim filijalama:

Za ciljano pretraživanje molimo Vas da koristite naš online katalog.

Učenje jezika

Biblioteke Grada Beča imaju pored medija na stranim jezicima takođe i veliku ponudu materijala za stjecanje i produbljivanje jezičnog znanja potrebnog za slobodno vrijeme, posao i karijeru:
 • Jezični kursevi za sve nivoe učenja jezikaZwei Männer vor einem PC © Eva Engelbert
 • Rječnici, gramatike, udžbenici i vježbenice
 • Kursevi za opismenjivanje
 • Materijali za vježbanje i učvršćivanje gradiva iz jezičnih kurseva
 • Građa na CD-ovima ili CD-ROM-ovima/DVD-ROM-ovima za vježbanje jezika i komuniciranje
 • Poslovni jezični kursevi za posao & karijeru
 • Jezični vodiči za pripremu prije putovanja
 • Edicija Easy Readers: jednostavna lektira za početak čitanja na stranom jeziku (za različite jezične nivoe)
 • Serije dvojezičnog štiva i serije koje se koriste kao prva lektira
 • Časopisi i novine na stranim jezicima
 • Igrani filmovi i zvučne knjige na mnogim jezicima
 • Časopisi za učenje jezika
 • Pomagala za učenje jezika namijenjena djeci
U okviru ponude za učenje jezika poseban značaj zauzima Njemački kao strani jezik (DaF).
Puno građe može se koristiti na licu mjesta. U mnogim filijalama korisnicama i korisnicima za to stoje na raspolaganju mjesta za rad na kompjuteru i slušanje audio medija. Osim toga postoji literatura za sve jezične teme: lingvistika, dijalekti, znakovni jezik, prijevod...

U Virtualnoj biblioteci Grada Beča možete na stranici www.virtuellebuecherei.wien.at preuzimanjem iz interneta posuditi e-knjige, e-audio medije i e-novine. Izbor sadrži širok spektar beletristike, publicističkih knjiga, savjetnika, turističkih vodiča, novina i časopisa te jezične kurseve i gramatike za mnogobrojne jezike. Osim toga postoje i jednostavni engleski tekstovi za čitanje u izdanju Langenscheidta.
 
Imate li pitanja vezano uz građu na drugim jezicima i za učenje jezika koju nude Biblioteke Grada Beča?
Pošaljite nam e-mail ili kontaktirajte bibliotekarke i bibliotekare u Vašoj filijali.

Bildung Stadt Wien - Büchereien Wien

Metanavigation